Proconom Software uses the Statotest sensor system

Proconom Software využívá systém čidel Statotest

Proconom Software s.r.o. je česká vývojářská společnost. Je autorem komplexního systému PRO|||CONOM, využívaným na řízení stavebních projektů. Digitalizace a BIM je nový směr stavebnictví, který vnese přehled a transparentnost do projektů i za pomoci IoT (internetu věcí).

Právě proto vznikla spolupráce mezi firmou Cotrex PC s.r.o. a firmou Proconom Software. Systémem Statotest pořizuje data a systém Proconom provádí jejich vyhodnocování a využití. Data pořízená čidly jsou v reálném čase přenášena a vyhodnocována. V okamžiku vychýlení naměřených údajů mimo normu systém umožňuje automaticky notifikovat odpovědnou osobu s relevantními informacemi, které může využít pro včasný zásah, aby zamezila vzniku škod. Spojením systémů tak vzniká neustálý dozor nad skutečným stavem objektu, který doplňuje práci statika a poskytuje mu relevantní podklady pro jeho rozhodování.